Evropska komisija je objavila nov razpis v okviru evropske solidarnostne enote. Na voljo je preko 96 milijonov evrov v podporo solidarnostnim dejavnostim za mlade v letu 2019. Projekti, upravičeni za financiranje iz evropske solidarnostne enote, zajemajo tako prostovoljske projekte in partnerstva kot pripravništva in delovna mesta na področjih ohranjanja evropske kulturne dediščine, spodbujanja socialne vključenosti ljudi z manj priložnostmi ter okoljskih in podnebnih ukrepov.

Na razpis se lahko prijavijo skupine mladih, registrirane na portalu evropske solidarnostne enote, ter javne in zasebne organizacije s sedežem v EU in ustreznim znakom kakovosti. Rok za oddajo predlogov je od 5. februarja do 1. oktobra 2019, odvisno od vrste dejavnosti.

Komisija je prvi razpis v okviru evropske solidarnostne enote objavila avgusta 2018, zdaj pa zaključuje oceno prispelih predlogov. Do konca leta bo objavila seznam upravičencev, prve dejavnosti pa naj bi se začele izvajati v začetku leta 2019.

Evropska solidarnostna enota je od vzpostavitve pred dvema letoma postala ena od vodilnih pobud EU, ki ustvarja priložnosti za mlade v podporo skupnostim in posameznikom, potrebnim pomoči. Interes za sodelovanje v njenih dejavnostih je izrazilo že več kot 90.000 mladih.

Translate »