Odprt je nov krog za prijave na razpis Sklada Združenih narodov za demokracijo (UNDEF) za sofinanciranje projektov, ki širijo in podpirajo demokracijo ter zagotavljajo vključevanje vseh družbenih skupin v demokratične procese.

Tematske kategorije:

  • opolnomočenje žensk
  • aktivno državljanstvo
  • vladavina prava in človekove pravice
  • vključevanje mladih
  • krepitev zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za sodelovanje z vlado
  • mediji in dostop do informacij
  • širjenje znanja
  • volitve

Na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije, ki so aktivne na področju razvoja in krepitve demokracije ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. Razpis je sicer odprt za prijavitelje iz vseh držav, pri čemer pa imajo prednost prijavitelji iz držav in območij, kjer je uveljavljanje demokracije najbolj kritično, iz najmanj razvitih držav ter držav z najnižjimi prihodki.

Vir: CNVOS

Rok za prijavo: 6. december 2021

Translate »