Triletni projekt »Trajnostna Evropa za vse«, ki ga financira Evropska unija ter združuje strokovno znanje in izkušnje 25 partnerjev iz 14 držav EU, EU in svetovnih mrež, je objavil razpis za sofinanciranje projektov lokalnih skupin, aktivističnih organizacij in drugih civilno-družbenih organizacij, ki delujejo na lokalni ravni, z namenom krepitve njihovih kapacitet in spodbujanja izmenjave znanja o izvajanju ciljev, spremljanja uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja in osveščanja o izjemnem pomenu teh ciljev za vsakega državljana EU ter njihovi vlogi pri uresničevanju Agende 2030. Rok za prijavo je 15. februar 2019.

Cilj dodeljevanja sredstev je osveščanje o ciljih trajnostnega razvoja na lokalni ravni in vključevanje lokalnega prebivalstvo v spodbujanje lokalnih akterjev in oblasti k zavezam ter praktičnim ukrepom za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja.

Prejemniki sredstev morajo s svojimi kampanjami naslavljati tako formalne kot neformalne lokalne skupine (in tako pomnoževati učinek krepitve zmogljivosti in osveščanja) in prebivalce, vključno s šolami in študenti, in jih osveščati o ciljih trajnostnega razvoja ter o vsakodnevnih življenjskih izbirah. To bo prispevali k pričakovanim rezultatom:

  •  večji ozaveščenosti in vključevanju prebivalcev v promocijo Agende 2030, zlasti v zvezi s prednostnimi temami projekta, ki spodbujajo prehod na bolj trajnostne načine življenja in vedenja,
  • krepitvi in/ali ustvarjanju prostora za izmenjavo znanja in izkušenj s področja izvajanja in spremljanja izvajanja ciljev trajnostnega razvoja, zlasti na lokalni ravni,
  • krepitvi zavezništev deležnikov, ki delujejo na področju promocije Agende 2030 na lokalni ravni,

Prednostne teme: Lokalne dejavnosti prejemnikov sredstev bodo prispevale k vseevropski kampanji proti neenakosti, za trajnostno oskrbo s hrano in kmetijstvo in za trajnostno porabo in proizvodnjo, pa tudi k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja ter doseganju in vključevanju lokalnih prebivalcev EU pri prehodu na trajnosten, pravičen, nizkoogljičen način življenja.

Višina sredstev: Višina sredstev, za katera lahko zaprosijo prosilci v okviru tega razpisa, ne sme presegati 2000 EUR. Prejemniki bodo 85 % sredstev na podlagi potrjenega proračuna prejeli na začetku projekta, 15 % pa po predložitvi poročil na podlagi dejanskih stroškov.

Rok za prijavo: Rok za prijavo na razpis je 15. februar 2019 do polnoči po srednjeevropskem času.

Več informacij:

Kontakt: Če želite izvedeti več, se obrnite na Zavod Povod, povod@povod.si, ki je nacionalni koordinator programa Trajnostna Evropa za vse v Sloveniji.

 


 

eu3logo_Trajnostna Evropa za vsePovod_logo1  Projekt “Trajnostna Evropa za vse” Zavoda Povod financira Evropska unija.

 

Translate »