Svet Evrope je v okviru programa Democratic and Inclusive School Culture in Operation (DISCO) objavil razpis za sofinanciranje mikro projektov na področju izobraževanja za demokratično državljanstvo in izobraževanja za človekove pravice.

Razpis je namenjen nadaljnjemu razvoju ter razširjanju rezultatov preteklih projektov, ki so bili sofinancirani v okviru programa DISCO, in sicer partnerskih (sklop 1) ter samostojnih (sklop 2) projektov.

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava (tudi NVO), ki delujejo na področju izobraževanja za demokratično državljanstvo in človekove pravice. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijave je 11. november 2020.

Vir: CNVOS

Translate »