RYCO – Regional Youth Cooperation Office je objavil razpis za podporo in opolnomočenje organizacij civilne družbe in srednjih šol pri izvajanju aktivnosti s področje regionalnega sodelovanja mladih, mobilnosti in izmenjav, ter za oblikovanje okolja, ki podpira regionalno sodelovanje mladih. Rok za prijave je 25. januar 2019.

RYCO verjame, da naj bi mladi ustvarjali kulturo mobilnosti, medkulturnih izmenjav in sprave. Prav tako bi morali aktivno prispevati k demokratičnemu razvoju, družbeni in ekonomski blaginji in Evropski integraciji v vse bolj odprti regiji Zahodnega Balkana. Prijaviteljice iz regije naj bi zagotavljale proaktivno podporo izmenjavi mladih znotraj organizacij prijaviteljic in znotraj regije.

Osrednji cilj razpisa je prispevati k procesu sprave v regiji Zahodnega Balkana preko povečane mobilnosti in medkulturnega dialoga, ter z oblikovanjem podpornega okolja za regijsko sodelovanje mladih. RYCO želi opolnomočiti mlade, da začrtajo pot v boljšo družbo znotraj regije.

Prednostni področji:

 1. Regijsko sodelovanje mladih, mobilnost in izmenjava
  Cilj 1: Medkulturno učenje in dialog (Mladi se vključujejo v medkulturno učenje in dialog s svojimi vrstniki iz raznolikih skupnosti znotraj svoje države in znotraj regije.)
  Cilj 2: Soočenje s preteklostjo (Mladi naslavljajo svoje razlike glede na preteklost regije in izzovejo podedovane zgodbe preko vodenega procesa v vzpostavljenem varnem okolju.)
 2. Omogočanje okolja za regionalno sodelovanje mladih
  Cilj 3: Vpliv politik (Zakonodajno in politično okolje vse bolj podpira spravo in medkulturno učenje ter izvajanje mobilnosti mladih in izmenjavo znotraj in med pogodbenicami na območju Zahodnega Balkana.)
  Cilj 4: Vključevanje mladih (Mladi sodelujejo v procesih odločanja, ki oblikujejo svoje lokalne skupnosti ter družbeni in politični razvoj svoje družbe in regije Zahodnega Balkana.)
  Cilj 5: Krepitev zmogljivosti (Posamezniki in institucije so bolje opremljeni, da igrajo ključne vloge pri spremljanju in usmerjanju mladih k doseganju zgoraj navedenih specifičnih ciljev 1-4.)

RYCO bo podprl projekte, ki jih prijavi partnerstvo, z vsaj enim partnerjev iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Makedonije, Črne Gore ali Srbije (t.i. WB6 države).

Celotna vrednost razpisa je 1.000.000 EUR.

Vse o razpisu in o informativnih dogodkih najdete tukaj.

 

Translate »