Evropski parlament je objavil javni razpis, namenjen podpori za vzpostavitev panevropskih mrež mladih zagovornikov za spodbujanje demokratične udeležbe (s poudarkom na evropskih volitvah 2024) ter sofinanciranju ukrepov za krepitev zmogljivosti in usposabljanje članov teh mrež. Vsaka mreža zagovornikov mora pokrivati najmanj sedem različnih držav in vključevati najmanj dva mlada zagovornika na državo.

Na razpis se lahko prijavijo panevropske mreže mladinskih nevladnih organizacij in panevropske mreže civilnodružbenih organizacij s sedežem v eni od držav članic EU. Za namen tega razpisa se kot panevropske organizacije razumejo: – nacionalne članske mrežne organizacije, ki so del mreže, ki zastopa NVO v najmanj sedmih različnih državah; – EU mreže, ki imajo svoje članice v najmanj sedmih različnih državah. Na razpis se lahko prijavi samo ena organizacija, prijave konzorcijev niso upravičene.

Rok za prijavo: 11. 5. 2022

Vir: CNVOS

Translate »