Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov za izvajanje programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+ za leto 2021. V okviru tokratnega razpisa bo na voljo 2 453,5 milijona EUR.

Razpis se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+:

Ključni ukrep 1

 • Mobilnost posameznikov na področju visokošolskega izobraževanja (rok prijave: 11. maj ob 12.00)
 • Mobilnost posameznikov na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih (rok prijave: 11. maj ob 12.00)
 • Akreditacije Erasmus na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih (rok prijave: 19. oktober ob 12.00)
 • Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 11. maj ob 12.00)
 • Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 5. oktober ob 12.00)

Ključni ukrep 2

 • Sodelovalna partnerstva na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine, razen tistih, ki jih predložijo evropske nevladne organizacije (rok prijave: 20. maj ob 12.00)
 • Sodelovalna partnerstva na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine, ki jih predložijo evropske nevladne organizacije (rok prijave: 20. maj ob 17.00)
 • Sodelovalna partnerstva na področju športa (rok prijave: 20. maj ob 17.00)
 • Manjša partnerstva na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine (rok prijave: 20. maj ob 12.00)
 • Manjša partnerstva na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine (rok prijave: 3. november ob 12.00)
 • Manjša partnerstva na področju športa (rok prijave: 20. maj ob 17.00)
 • Centri poklicne odličnosti (rok prijave: 7. september ob 17.00)
 • Učiteljske akademije Erasmus (rok prijave: 7. september ob 17.00)
 • Program Erasmus Mundus (rok prijave: 26. maj ob 17.00)
 • Koalicije za inovacije (rok prijave: 7. september ob 17.00)
 • Krepitev zmogljivosti na področju mladine (rok prijave: 1. julij ob 17.00)
 • Nepridobitne športne prireditve (rok prijave: 20. maj ob 17.00)

Ključni ukrep 3

 • Evropska mladina skupaj (rok prijave: 24. junij ob 17.00)
 • Ukrepi Jean Monnet in mreže (rok prijave: 2. junij ob 17.00)

Več v Vodnik za prijavitelje Erasmus+

Translate »