Razlike med spoloma glede izobraževanja in pridobljene izobrazbe ostajajo velike, je jasno zadnje poročilo Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Pogled na izobraževanje 2021: kazalniki OECD (Education at a Glance 2021: OECD Indicators). Kot smo poročali, gre za najobširnejši pregled izbranih mednarodno primerljivih podatkov, ki se v delu osredotoča tudi na razmerja med moškimi in ženskami.

61 % deklet uspešno konča gimnazijo
V zadnjih desetletjih se je dvignila izobrazbena raven prebivalcev, a več koristi od tega so imele ženske kot moški. Mlade ženske v državah OECD pogosteje kot vrstniki pridobijo srednješolsko izobrazbo. Večji delež dijakinj se odloča za vpis v programe splošnega kot poklicnega in strokovnega srednješolskega izobraževanja, za dijake velja obratno. Med maturanti, ki uspešno končajo gimnazijsko izobraževanje je v Sloveniji kar 61 % deklet, kar je 6 odstotnih točk več kot v poprečju v OECD. Splošni programi omogočajo neposreden prehod na terciarno raven, poklicni in strokovni ne vedno, omogočajo pa prehod na trg dela.

Največji razkorak med spoloma pri terciarni izobrazbi
Terciarno izobrazbo v Sloveniji ima 57 % mladih žensk, starih 25–34 let, medtem ko je delež moških nižji za 21 odstotnih točk, kar uvršča Slovenijo med države z največjim razkorakom med spoloma pri doseganju terciarne izobrazbe med OECD državami, kjer dosega to izobrazbo 52 % žensk in 39 % moških) ter je povprečni razkorak malo manj kot 13 odstotnih točk.

Več moških za STEM, več žensk učiteljic
Razlike med spoloma so tudi pri izboru področja študija. Izrazito več moških se odloča za področja naravoslovja, tehnologije, matematike in IKT (STEM), več žensk pa za zdravstvene in izobraževalne vede. Slednje se v Sloveniji kaže bolj kot povprečno v OECD. Med učiteljskim kadrom na vseh ravneh izobraževanja skupaj je v Sloveniji 22 %, v OECD državah pa 30 % moških.

Plačne neenakosti ostajajo, ženske v Slovenij zaslužijo 15 % manj
Praviloma ženske zaslužijo manj kot moški ne glede na doseženo izobrazbo – njihov zaslužek v povprečjih OECD predstavlja okoli 76–78 % plače moških. V Sloveniji je razkorak med plačo žensk in moških manjši, saj ženske zaslužijo 83–86 % plače moških.

Poudarki, preglednice, grafični prikazi ter celotna publikacija Pogled na izobraževanje 2021: kazalniki OECD so dostopni na spletni strani OECD. Med predstavitvami, ki jih za posamezne države pripravijo v Sekretariatu OECD, je na voljo tudi predstavitev za našo državo (Country note – Slovenia, Poudarki o Sloveniji). Več o zborniku lahko preberete tukaj.

Pripravila: PV
Foto: CANVA

Translate »