Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je predstavila novi zbornik kazalnikov Pogled na izobraževanje 2021: kazalniki OECD (Education at a Glance 2021: OECD Indicators). Gre za najobširnejši pregled izbranih mednarodno primerljivih podatkov o učinkih, rezultatih in vplivu izobraževanja, dostopu, vključenosti in napredovanju skozi šolski sistem, finančnih virih, vloženih v izobraževanje, obsegu pouka za učence, o učiteljih in ravnateljih, njihovih plačah, učni in delovni obveznosti. Zbornik letos dopolnjujeta dva nova kazalnika o mehanizmih in formulah za dodeljevanje javnih sredstev.

V središču pozornosti letošnje publikacije je pravičnost v izobraževanju. Podatki o različnih razsežnostih pravičnosti in zagotavljanju enakih možnosti vsem udeležencem izobraževanja potrjujejo moč in odgovornost izobraževanja za življenjske poti posameznikov. Spol, socialno-ekonomski status, država rojstva, geografski položaj ostajajo pomembni dejavniki vključenosti in uspešnosti v izobraževanju, dosežkov pri učenju in na trgu dela.

Pogled na izobraževanje 2021 je letos prvič na voljo tudi kot interaktivna publikacija. Ob izdaji zbornika so pripravili tudi publikacijo o vplivu epidemije na izobraževanje z naslovom The State of Global Education: 18 Months into the Pandemic.

Mladi v ciljih trajnostnega razvoja, povezanih z izobraževanjem
Že nekaj let je v publikaciji EAG tudi poglavje o uresničevanju Ciljev trajnostnega razvoja (SDG) po Agendi 2030, sprejeti leta 2015 v okviru Združenih narodov. Še posebej je v središču četrti cilj trajnostnega razvoja, ki je namenjen izobraževanju in želi “zagotoviti vključujoče in pravično kakovostno izobraževanje ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja”. Spremlja, do katere mere države zagotavljajo dostopnost, kakovost in pravičnost v izobraževanju in podobno kot sicer program INES. Poglavje SDG za EAG 2021 še posebej obravnava vidike, kot so vključenost v izobraževanje, učni rezultati in usposabljanje učiteljev za raznolikost v razredu.

Poudarki, preglednice, grafični prikazi ter celotna publikacija so dostopni na spletni strani OECD, kjer lahko dostopate tudi do posnetka novinarske konference, na kateri so predstavljali zbornik. Med predstavitvami, ki jih za posamezne države pripravijo v Sekretariatu OECD, je na voljo tudi predstavitev za našo državo (Country note – Slovenia, Poudarki o Sloveniji). Več o zborniku lahko preberete tukaj.

Vir: ACS, MIZŠ
Pripravila: PV

Translate »