Izšla je nova publikacija natečaja Evropa v šoli 2019/2020, ki je organiziran v okrilju Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Naslov letošnjega natečaja je “Na Marsu živeti ne znamo, zato Zemlje ne damo”, v publikaciji pa lahko najdete informacije v povezavi s temo natečaja, načine sodelovanja in postopek prijave.

“Temeljni cilji natečaja so prispevati k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in svetu, ter krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in solidarnosti. S pridobivanjem novih znanj in vedenj ter spodbujanjem kritičnega odnosa do dogajanj v ožjem in širšem okolju si želimo v okviru natečaja prispevati k razvijanju ustvarjalnosti, zmožnosti samostojnega, kritičnega mišljenja in presojanja mladih. Poleg tega je cilj natečaja tudi spodbujanje doživljanja in izražanja na vseh področjih umetnostnih zvrsti, zlasti na jezikovnem, likovnem, fotografskem in video področju. Letos smo poleg tega po nekaj letih zopet oživili tudi internetni natečaj.

Poleg vsebinskega učenja in ustvarjanja natečaj prispeva tudi k uresničevanju ciljev izobraževanja. Zakonske podlage nas namreč vodijo, da je treba vzgajati in izobraževati v skladu s trajnostnim razvojem in širiti zavest odgovornosti za naravno okolje. Dejavno vključevanje v demokratično družbo vključuje odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi in kultur ter naravnega in družbenega okolja.”

Publikacijo v celoti lahko prenesete tukaj.


Nateča Evropa v špli 2019/2020 poteka v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve RS, koordinira pa SLOGA, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Vsebina gradiv ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

TLG,SLOGA MRS

Translate »