EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo je v okviru pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč objavila javni razpis, namenjen sofinanciranju nadnacionalnih partnerstev za razmestitev mlajših in starejših prostovoljcev EU za pomoč v tretjih državah, vključno z vajeništvom za mlade prostovoljce in prostovoljstvom prek spleta.

Projekti se pripravljajo in izvajajo v okviru nadnacionalnih partnerstev. Na ta razpis za zbiranje predlogov se lahko prijavijo:

certificirane organizacije pošiljateljice:

  • nevladne nepridobitne organizacije, ki so bile ustanovljene v skladu z zakonodajo države članice in ki imajo sedež v Uniji,
  • osebe javnega civilnega prava, za katere velja zakonodaja države članice,
  • Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca;

certificirane organizacije gostiteljice:

  • nevladne nepridobitne organizacije, ki delujejo ali so bile ustanovljene v tretji državi v skladu z zakonodajo, ki velja v navedeni državi,
  • osebe javnega civilnega prava, za katere velja zakonodaja tretje države,
  • mednarodne agencije in organizacije.

Projekti se pripravljajo in izvajajo v okviru nadnacionalnih partnerstev, v katerih sodelujejo:

  • vsaj dve certificirani organizaciji pošiljateljici iz vsaj dveh različnih držav članic EU

ali

  • vsaj ena organizacija pošiljateljica iz ene od držav članic ter Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca

in

  • vsaj dve certificirani organizaciji gostiteljici.

Skupni proračun, predviden za sofinanciranje projektov v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov, je ocenjen na 13 500 000 EUR. Posamezni znesek nepovratnih sredstev bo znašal med 60 000 EUR in 1 400 000 EUR.

Rok za prijavo je 1. julij 2020. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vir informacije: CNVOS

Translate »