Pod okriljem projekta Z globalnim učenjem do globalnih ciljev II, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za evropske in zunanje zadeve, je izšlo promocijsko e-gradivo KODEKS
o etični uporabi in pripravi podob ter sporočil.

Fotografije in podobe niso nevtralen odraz določene situacije ali posameznikovega življenja, temveč subjektiven konstrukt, ki podaja različna sporočila in pomene.

Podobe in sporočila, ki se oblikujejo in uporabljajo na področju mednarodnega razvoja, globalnega učenja in humanitarne pomoči, morajo stremeti k prikazovanju celostne podobe – k prikazovanju partnerstva, ki nastane s sodelovanjem med lokalnimi in mednarodnimi NVO.

LETAK KODEKS O ETIČNI UPORABI IN PRIPRAVI PODOB TER SPOROČIL

Globalno učenje so SDG II

Translate »