Znani so rezultati javnega razpisa za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Sredstva v skupni višini do 100 000 EUR bo prejelo 7 nevladnih organizacij za dvanajst projektov.

Ministrstvo za zunanje zadeve je na predlog komisije za vodenje Javnega razpisa za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije izdalo sklepe za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij.

Na javni razpis je skupaj prispelo trinajst vlog. Po pregledu prispelih vlog je komisija ugotovila, da dvanajst vlog izpolnjuje pogoje javnega razpisa in jim dodelila sredstva v skupni višini do 100.000 EUR.

Izbrane organizacije:

PRIJAVITELJ SREDSTVA (EUR)
EKVILIB INŠTITUT 18.611,16 EUR
INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 7.267,35 EUR
FOCUS, DRUŠTVO ZA SONARAVEN RAZVOJ 25.608,75 EUR
DRUŠTVO HUMANITAS 6.227,39 EUR
SLOGA – platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč 28.316,53 EUR
INŠTITUT ZA AFRIŠKE ŠTUDIJE 9.701,83 EUR
MIROVNI INŠTITUT 4.266,99 EUR
Translate »