V Egiptu je Zavod KROG, član platforme SLOGA, zaključil projekt “Izobraževanje in ozaveščanje o pravicah otrok v Egiptu”, ki je vključeval izobraževanje učiteljev, otrok in staršev o otrokovih pravicah.

Projekt je naslavljal pogoste kršitve otrokovih pravic v Egiptu in si prizadeval za spremembe v odnosu do otrok v družinah, šolah in skupnostih. Sodelovalo je 76 pedagogov, ki so se usposabljali v različnih vidikih otrokovih pravic in nato izvajali delavnice za več kot 2500 otrok. Starše, ključne pri dolgoročnih spremembah, so prav tako vključili v delavnice. Kljub temu, da so otroci z veseljem sodelovali, je poudarjeno, da je ozaveščanje o otrokovih pravicah še posebej pomembno v državi, kjer se o tem premalo govori.

Kljub zapisanim pravicam v ustavi in zakonodaji Egipta, je veliko otrok žrtev nasilja, izkoriščanja in kršenja osnovnih pravic, kar zahteva dolgoročne spremembe v družbi. Projekti, kot je omenjeni, krepijo znanje učiteljev in omogočajo aktivno sodelovanje otrok, kar lahko vodi v dolgoročne spremembe v zavedanju otrokovih pravic.

Projekt je potekal v sodelovanju s partnerjem S.O.S. Villages, Egypt, in ob finančni podpori Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS, s sodelovanjem egiptovskih oblasti ter drugih vladnih in nevladnih organizacij.

Več na spletni strani Zavod KROG

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »