Doseganje enakosti spolov je že desetletja politični in razvojni cilj na globalni agendi. Čeprav je bil napredek nedvomno dosežen, ostajajo pomembni izzivi. Center Sever-Jug Sveta Evrope začenja z spletno kampanjo Intersekcionalnost spreminja našo resničnost, ki se ji pridružuje tudi Platforma SLOGA, k sodelovanju pa vabimo tudi ostale zainteresirane posameznike in organizacije.

V zadnjih dveh letih je Center Sveta Evrope Sever-Jug v okviru svojega projekta »Spodbujanje raznolikosti in enakosti« ponovno preučil svoje metode za integracijo intersekcionalnega pristopa k enakosti spolov kot bistvenega elementa za učinkovito obravnavanje potreb in prednostnih nalog.

Ženske so namreč pri oblikovanju nacionalnih in globalnih politik ter njihovem izvajanju prepogosto pozabljene. Spregledane so bile tiste ženske, ki ne ustrezajo prevladujočim diskurzom in so bile spregledane s strani naših družbenih struktur in pravnih okvirov. Temnopolte ženske, domorodke, invalidke, begunke in migrantke, revne in vse ženske, katerih identitete so veliko bolj zapletene, kot jih je mogoče ujeti skozi eno lečo.

Z začetkom kampanje »Intersekcionalnost preoblikuje našo resničnost« Center Sveta Evrope Sever-Jug predlaga, da ponovno preučimo in rekonceptualiziramo način, kako razmišljamo o enakosti spolov, tako da v našo analizo vključimo lečo intersekcionalnosti. Tako bomo postavili pod vprašaj prevladujoče diskurze in ideologije, ki vzdržujejo neenakosti. Intersekcijski pristop lahko uporabi vsak, ki želi prispevati k valorizaciji raznolikosti in spodbujanju socialne pravičnosti za vse.

Kampanja združuje priporočila in delo strokovnjakov za intersekcionalnost in komunikacije iz in za evropske, bližnjevzhodne in severnoafriške regije. Je povabilo k raziskovanju našega sveta skozi drugo perspektivo in napredovanju k enakosti, raznolikosti in vključenosti.

Več informacij, kako se pridružiti, in gradiva so dostopna na posebni spletni strani.

Pripravila: PV
Grafika: NSC COE

Translate »