Predsednik Generalne skupščine UN je poudaril, da kljub napredku, doseženemu v zadnjem desetletju, še vedno obstajajo razlike med zavezami in dejanskim stanjem za avtohtona ljudstva.

Države članice so ob 10. obletnici Svetovne konference o domorodnih ljudstvih ponovno potrdile svojo zavezanost spoštovanju pravic domorodnih ljudstev, zlasti z Deklaracijo ZN o pravicah domorodnih ljudstev. Kljub globalnim pobudam, kot sta Agenda 2030 in Mednarodno desetletje jezikov avtohtonih ljudstev, izzivi, kot so revščina, podnebni vplivi in neenak dostop do virov, ostajajo. Prizadevanja za zagotovitev pomembnih sprememb vključujejo priznavanje kolektivnih pravic, spodbujanje učinkovitega sodelovanja in podpiranje pobud, ki jih vodijo avtohtoni prebivalci.

Izraženi so bili pozivi k večji vključenosti avtohtonih ljudstev v prizadevanja za trajnostni razvoj in k vzpostavitvi mehanizmov za njihovo polno sodelovanje v procesih ZN. Poudarjen je bil pomen vključevanja, ki ga vodijo tradicije domorodnih ljudstev o odprtosti in gostoljubnosti, saj je ključnega pomena za napredek.

Več informacij je na voljo na spletni strani UN News.

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »