Iniciativa za promocijo spola in mladih (GYPI – Gender and Youth Promotion Initiative) znotraj Sklada za krepitev miru Združenih narodov (PBF – United Nations Secretary-General Peacebuilding Fund) je objavil poziv za nevladne organizacije. GYPI je izraz zaveze sklada k vključujoči krepitvi miru. Podpira opolnomočenje žensk in enakost spolov ter priznava pomembno in pozitivno vlogo mladih pri vzpostavljanju miru. PBF želi s pobudo prispevati h krepitvi miru in pospešiti izvajanje akcijskega načrta generalnega sekretarja za krepitev miru.

Letošnji poziv se osredotoča na dve specifični tematski področji:

1. Ženske in mladina kot vodje: Podpora ženskemu in mladinskemu vodstvu, zastopanje in sodelovanje v procesih krepitve miru in izvajanja mirovnih sporazumov.

2. Zaščita žensk in mladih, ki si prizadevajo za krepitev miru: Spodbujanje človekovih pravic in zaščita žensk in mladostnikov, ki si prizadevajo za krepitev miru in človekove pravice.

Prednost bodo imeli:

– skupni projekti UN-nevladne organizacije,

– projekti, ki jih izvajajo nacionalne nevladne organizacije,

– projekti, ki dokazujejo močno partnerstvo z organizacijami, ki jih vodijo ženske in mladina,

– projekti, ki so posebej namenjeni LGBTQ mladini.

Več o razpisu in pogojih na spletni strani. Prijave bodo možne prek spleta od 1. maja 2020, rok za oddajo konceptov je 1. junij 2020.

Translate »