Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, razpisuje natečaj, ki v nevladnih prostovoljskih organizacijah in organizacijah s prostovoljskim programom, (javni zavodi z organiziranim prostovoljstvom), prepoznava kakovostno delo na področju mentorstva. Natečaj v letu 2020 razpisujejo tretjič.

Naziv Naj mentor prostovoljcev in Naj mentorica prostovoljcev se podeljuje aktivnim mentorjem in mentoricam za delo, opravljeno v letu 2019. Posebno priznanje za življenjsko delo pa mentorju oz. mentorici za kontinuirano in kakovostno delo v daljšem časovnem obdobju.

Za nazive se lahko potegujejo kandidati, ki v organizacijah skrbijo ali so skrbeli za prostovoljstvo. Izbirali bodo med mentorji, ki so s svojim delom odlično vplivali na prostovoljce, uporabnike in lokalno skupnost. Upoštevali pa bodo tudi število prostovoljcev, ter število opravljenih prostovoljskih del vseh prostovoljcev, za katere je skrbel mentor.

Pogoji za sodelovanje kot tudi merila za izbor so zapisana v razpisu.

Obravnavane bodo vse popolne prijave s prilogami (podpisanimi in skeniranimi), ki bodo prispele do 30. aprila 2020 na poštni naslov

Slovenska filantropija
Cesta Dolomitskega odreda 11
1000 Ljubljana

s pripisom Naj mentor in Naj mentorica prostovoljcev.

ali elektronski naslov: slovenska@filantropija.org z zadevo Naj mentor in Naj mentorica prostovoljcev.

Translate »