Objavljen je bil poziv za Nagrado oziroma Priznanje Republike Slovenije na področju prostovoljsta za leto 2019 kot najvišji možni priznanji za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.

Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke in prostovoljske organizacije, ki lahko kandidirajo za naslednje nazive:

  • Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva.
  • Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.
  • Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Odbor lahko podeli največ eno nagrado in šest priznanj s področja prostovoljstva. Merila in pogoji so podrobneje opredeljeni v javnem pozivu.

Rok za oddajo predlogov je podaljšan na 30. 4. 2020 do 12. ure. Predlogi morajo do tega roka fizično prispeti na Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.

Translate »