Društvo Focus je danes ob podpori devetih organizacij poslalo poziv Vladi RS, da s protikoronskimi ukrepi zajezi povečanje energetske revščine zaradi epidemije Covid-19.

Vlado RS pozivamo, da v t. i. PKP zakonu prepove odklop od električne energije in plina v času trajanja epidemije, socialno ogroženim dodeli nujna finančna sredstva za plačilo povečanih stroškov za energijo v času epidemije v višini najmanj 100 EUR ter dobaviteljem energije poplača dolgove gospodinjstev, ki so nastali v času epidemije Covid-19, če je do dolga prišlo zaradi brezposelnosti odjemalca ali občutnega znižanja njegovih prihodkov v času epidemije Covid-19.
V času epidemije Covid-19 se je povečala raba energije zaradi ‘ujetosti doma’. Ob hkratni izgubi vseh ali dela prihodkov se je za številne v Sloveniji povečalo tveganje energetske revščine. Energetska revščina je, po definiciji Statističnega Urada RS, »stanje, v katerem si gospodinjstvo ni zmožno zagotoviti primerno toplega stanovanja (in drugih energetskih storitev – ogrevanje sanitarne vode, razsvetljave ipd.) po sprejemljivi ceni«.

»Zadnji podatki Statističnega urada RS kažejo na to, da je bila raba električne energije v gospodinjstvih v prvi polovici 2020 večja v primerjavi z letom 2019, kar je neposredna posledica epidemije Covid-19. Podobno kažejo tudi podatki Elektra Maribor. Obenem podatki SURS kažejo, da se je število materialno ogroženih gospodinjstev v letu 2020 povečalo za 8000. Nujno je, da stiske ljudi, ki so nastale zaradi večje rabe energije, poskusimo ublažiti in zato smo pripravili poziv Vladi RS za ukrepanje«, pojasnjuje dr. Tomislav Tkalec iz Focusa.

Obsežni vladni protikoronski ukrepi so v lanskem letu deloma ublažili materialne stiske gospodinjstev zaradi epidemije covid-19. Kljub temu pa za tiste, ki jih prizadane energetska revščina, potrebujemo še nadaljnje ukrepe.

Za prepoved odklopa od električne energije in plina v času trajanja epidemije

Številne države po Evropi so kot enega od ukrepov v epidemiji COVID-19 sprejele ukrep prepovedi odklopa energije. Zato podobno ureditev predlagamo tudi za Slovenijo, saj bi ranljivim skupinam zagotovila nekoliko večjo varnost v času epidemije.

Za plačilo povišanih stroškov za energijo v višini najmanj 100 EUR

Finančna sredstva je potrebno zagotoviti vsaj za gospodinjstva, ki prejemajo socialno pomoč ali varstveni dodatek, še bolje pa bi bilo, če bi bili do podpore za višje stroške energije upravičeni tudi vsi tisti, ki nekoliko presegajo cenzus za prejem socialne podpore, saj so tudi pogosto v položaju, ko težko ali ne morejo plačati stroškov za energijo.

Za poplačilo dolgov dobaviteljem energije

Skupina podpisnikov poziva vlado, da dobaviteljem energije poplača dolg za stroške energije, če je do kopičenja dolga za stroške energije prišlo zaradi brezposelnosti odjemalca ali občutnega znižanja njegovih prihodkov v času epidemije Covid-19. V kolikor to ne bi bilo mogoče, naj vlada vsaj uvede pravico do odloga plačila stroškov energije.

Za prepoved odklopa v zimskem času

Vlado pozivamo, da poleg zgoraj navedenih ukrepov za zajezitev povečanja energetske revščine zaradi epidemije Covid-19, zakonsko uredi prepoved odklopa od energije med 1. oktobrom in 31. marcem t. j. v času ogrevalne sezone, podobno kot imajo to urejeno številne druge države po Evropi.
S sprejetjem ukrepov bi vsaj delno naslovili probleme, kako plačati dodatne stroške za energijo, s katerimi se zaradi ukrepov, povezanih z virusom COVID-19, že skoraj eno leto sooča vse več gospodinjstev.

Seznam podpisnic poziva:

Focus, društvo za sonaraven razvoj (Živa Kavka Gobbo, predsednica)
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC (Katarina Bervar Sternad, predsednica)
Zveza društev upokojencev Slovenije (Vera Pečnik, podpredsednica – po pooblastilu)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (Gaja Brecelj, direktorica)
Inštitut za zdravje in okolje (Tomaž Gorenc, direktor)
Zveza potrošnikov Slovenije (Breda Kutin, predsednica)
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija (Nassim Djaba, predsednik)
Mladi za podnebno pravičnost

Translate »