Odbor ministrov Sveta Evrope je nedavno podal priporočilo državam članicam, da sprejmejo učinkovite ukrepe za zaščito ter zagotavljanje spodbudnega in varnega okolja za delovanje civilnodružbenih organizacij. Te smernice so pomemben korak pri naslavljanju povečanih pritiskov na civilno družbo.

Trenutno svetovni ekonomsko-finančni sistem povečuje neenakost, ne ustvarja dostojnih delovnih mest, ogroža človekove pravice, uničuje okolje in ustvarja dolžniške krize. Okoljski in družbeni aktivisti so vse bolj pod udarom, tako v nedemokratičnih, kot tudi v demokratičnih državah. Pritiski prihajajo v obliki prevpraševanja legitimnosti civilne družbe, marsikje pa se ne ustrašijo fizičnih napadov na aktiviste. Focus, društvo za sonaraven razvoj v okviru projekta Slovenski glas za finančno pravičnost naslavlja povečanje pritiskov na civilno družbo, saj opisanih trendov ne najdemo samo v oddaljenih državah, temveč tudi v Sloveniji in v njeni bližini. Z obveščanjem, povezovanjem in krepitvijo aktivnega gibanja ljudi organizacije civilne družbe pomagamo uravnotežiti moč ekonomsko-finančnega sistema.

Eden od prvih korakov je boljša povezanost in solidarnost znotraj civilne družbe same. Zato je bila to ključna tema oktobrskega nacionalnega srečanja slovenskih nevladnih organizacij. Na srečanju so nevladne organizacije izpostavile, da so pritiski na nevladne organizacije nedopustni, in vlado RS opozorile, da mora narediti domačo nalogo in se seznaniti s pomenom in nalogami nevladnih organizacij. Le tako se zgodbe, ko predstavniki vlade neupravičeno diskreditirajo in pritiskajo na nevladne organizacije (kot se je to zgodilo leta 2017 v primeru Magna in nedavno organizaciji Pravno-informacijski center nevladnih organizacij), ko te opravljajo svoje zakonsko opredeljene naloge, ne bodo ponavljale. Vlada mora poglobiti zavedanje, da so nevladne organizacije zaveznik države pri iskanju najustreznejših rešitev na številnih področjih, in jim podati roko. Na to smo nevladne organizacije opozorile tudi z nedavno akcijo Mar nam je, ki je potekala na svetovni dan človekovih pravic, 10. decembra. Z akcijo smo nevladne organizacije iz vse Evrope pokazale, zakaj smo potrebne in da si prav nihče ne želi živeti v svetu brez nevladnih organizacij. Izrazile smo tudi, da nam je dovolj neutemeljenih obtožb, napadov, omejevanja naših aktivnosti in svobode izražanja.

Zato smatramo 28. novembra 2018 sprejeto priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope državam članicam EU kot pomemben korak pri naslavljanju povečanih pritiskov na civilno družbo

Svet Evrope v priporočilu poziva države članice EU, da zagotovijo:

  • zakonodajni okvir ter politično in javno okolje, ki bo v skladu z mednarodno zakonodajo ter standardi in v katerem bodo lahko organizacije civilne družbe, zagovorniki človekovih pravic, posamezniki, skupine in nacionalne institucije za zaščito človekovih pravic varno in svobodno izvajale svoje dejavnosti na področju spodbujanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
  • implementacijo načel za zaščito in spodbujanje delovanja organizacij civilne družbe, opredeljenih v priporočilu, v nacionalne zakonodaje in prakse;
  • široko razširjanje tega priporočila med pristojnimi organi in zainteresiranimi stranmi;
  • spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti nacionalnih ukrepov.

Obenem se je Svet Evrope v svoji izjavi za javnost obrnil tudi na organizacije civilne družbe, da opozorijo državne oblasti na priporočila in spremljajo, kako jih država izvaja. Izvajanje priporočil bo Svet Evrope ocenil čez 5 let.


Pripravljeno v sodelovanju z društvom Focus
Fotografija: https://www.coe.int 

Translate »