Ekvilib Inštitut in Platforma Sloga sta poslala slovenskim predstavnikom v evropskem parlamentu javni poziv k podpori  “Poročila s priporočili Komisiji o primerni skrbnosti in odgovornosti podjetij”, ki ga bodo obravnavali na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta.  Evropski poslanci Romana Tomc, Ljudmila Novak, dr. Klemen Grošelj, Irena Joveva, Tanja Fajon, dr. Milan Brglez, dr. Milan Zver in Franc Bogovič so poleg pisma prejeli tudi poročilo Evropske koalicije za pravičnost gospodarskih družb (ECCJ). 

V pozivu so zapisali:

Pišemo vam v imenu Ekvilib Inštituta, ki že leta aktivno deluje in svetuje na področju družbene odgovornosti podjetij, vključno s področjem človekovih pravic v gospodarstvu, ter v imenu platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč SLOGA, članice mednarodnega konzorcija End Climate Change, start Climate Change (#ClimateOfChange).

Evropski parlament bo naslednji teden med 8. in 10. marcem razpravljal in glasoval o poročiluOdbora Evropskega parlamenta za pravne zadeve (JURI) z naslovom  O primerni skrbnosti in odgovornosti podjetij, poročevalke evropske poslanke Lare Wolters. Odločno vas pozivamo, da glasujete ZA to poročilo.

Poročilo vsebuje:

  • uvedbo obveznih postopkov dolžnega skrbnega pregleda za podjetja, ki se bodonanašali na človekove pravice, okolje (vključno s podnebnimi spremembami) ter dobroupravljanje vzdolž njihovih vrednostnih verig;
  • zagotavlja ustrezne podporne ukrepe za mala in srednje velika podjetja, ki sodijo na področjeuporabe zakonodaje;
  • prepoznava potrebo po varnem in učinkovitem vključevanju deležnikov pri vzpostavljanju inizvajanju strategije skrbnega pregleda podjetja;
  • poudarja pomen razčlenitve in razkrivanja vrednostne verige, da lahko podjetja boljeopredelijo izbor svojih poslovnih odnosov;
  • priporoča, da so strategije podjetij za izvajanje dolžnega skrbnega pregleda objavljene in javnodostopne;
  • poziva k ustanovitvi pristojnih nacionalnih organov, ki bodo pooblaščeni za izvajanje preiskav, s katerimi bodo zagotavljali, da podjetja izpolnjujejo svoje obveznosti dolžne skrbnosti, ter jih po potrebi tudi sankcionirali;
  • poziva države članice EU, naj vzpostavijo sistem civilnopravne odgovornosti, ki bi zagotovil, dapodjetja odgovarjajo za svoje delovanje, ter zagotovijo odpravo škode, ki nastane zaradiškodljivih vplivov na človekove pravice, okolje ali dobro upravljanje.

Prav tako vas pozivamo, da glasujete ZA sprejetje amandmaja št. 19 za »prevladujočo obvezno določbo«, s katerim bo olajšan dostop do pravnih sredstev za žrtve zlorabe podjetij. Ta bo zagotovila uporabo evropske zakonodaje v civilnih postopkih proti evropskim podjetjem na evropskih sodiščih zaradi kršitve človekovih pravic, ki se zgodijo v tujini. Trenutno evropska sodišča v takih primerih uporabljajo „pravo države, v kateri je prišlo do škode“; kar še naprej ustvarja nesprejemljivo pravno negotovost, ter finančne stroške in časovne zamude za tožnike, podjetja in sodnike.

Zadnja novica: Poročilo je bilo izglasovano z veliko večino, vključno z 19. amandmajem, ki je poziva k zavezujoči zakonodaji. Vsi slovenski poslanci so poročilo podprli, 19. amandma pa so štirje podprli,  štirje pa so se vzdržali glasovanja.

Področje dolžnega skrbnega pregleda podjetij uživa široko podporo različnih deležnikov. Evropski parlament že več let dosledno poziva k sprejetju zavezujočih zahtev EU na področju skrbnega pregleda, in sicer kot odziv na pozive k sprejetju zakonodaje s strani:

Pandemija bolezni Covid‑19 je razkrila krhkost globalnih dobavnih in širše vrednostnih verig, hkrati pa so se z njo drastično povečala tveganja na področju človekovih pravic, kot sta npr. prisilno in otroško delo. Dolžnost skrbnega pregleda podjetij bo pomagala zagotavljati, da zasebni sektor ne bo povzročal ali prispeval k prihodnjim krizam ter da bo bolje pripravljen na globalne pretrese.

V upanju, da boste glasovali v podporo družbeno odgovornemu ravnanju podjetij, vas prijazno pozdravljamo.

ECCJ legal brief publikacija 3

***

Tudi Focus je pozval evropske poslance: Glasujte ZA človekove pravice in okolje.

 


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt financirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve.

 

Translate »