National Endowment for Democracy (NED) obvešča, da lahko predloge projektov, o katerih bodo odločali na naslednji seji odbora septembra 2016, predložite do 17. junija 2016. NED podpira projekte s področja spodbujanja, razvoja in utrjevanja demokracije in pravne države ter spoštovanja človekovih pravic, vključno s podporo neodvisnim medijem. Podpirajo predvsem aktivnosti v državah v tranziciji ter v avtoritarnih državah.

Minimalna in maksimalna višina zaprošenih sredstev nista določeni, v povprečju pa sofinancirani projekti trajajo 12 mesecev in prejmejo podporo v višini 50,000 $.

Na razpis se lahko prijavijo NVO, ki so aktivne na področju, ki je predmet razpisa, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Rok prijave je 17. 6. 2016.

Povezava do razpisa.

Translate »