Strokovnjaki za človekove pravice so v sredo, 30. 8. 2023, pozvali Generalno skupščino ZN naj razglasi drugo Mednarodno desetletje ljudi afriškega porekla, ki naj bi se začelo leta 2025, saj je potrebno več ukrepov za boj proti rasizmu in drugim oblikam nestrpnosti.

Poudarili so, da svet bolj kot kdaj koli prej nujno potrebuje, da se človeštvo združi in sodeluje v duhu enakosti in nediskriminacije. “To zahteva politično voljo za odpravo vseh oblik rasne diskriminacije, neenakosti in razslojenosti na domači in mednarodni ravni,” so zapisali v izjavi.

Doseganje tega cilja pomeni, da bo treba drastično zmanjšati neenakosti znotraj držav in med njimi ter učinkovito odpraviti dediščino kolonializma, apartheida, zasužnjevanja in genocida, so dodali.

Generalna skupščina je leta 2015 do 2024 razglasila za Mednarodno desetletje ljudi afriškega porekla, ki bo potekalo na nacionalni, regionalni in svetovni ravni.

Cilji vključujejo spodbujanje spoštovanja, varstva in uresničevanja vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin oseb afriškega rodu ter boljše poznavanje njihove raznolike dediščine, kulture in prispevka k družbi.

Dejali so, da je desetletje ZN skupaj z Mednarodno konvencijo o odpravi rasne diskriminacije ter Durbansko deklaracijo in akcijskim programom pomembno prispevalo k boju proti rasizmu, rasni diskriminaciji, ksenofobiji in z njimi povezani nestrpnosti.

Generalno skupščino so pozvali, naj razmisli o razglasitvi drugega Mednarodnega desetletja ljudi afriškega porekla od leta 2025 do 2034, “da bi sprejeli nadaljnje ukrepe za odpravo sistemske diskriminacije in dediščine preteklosti ter tako dosegli polno priznanje, pravičnost in razvoj ljudi afriškega rodu po vsem svetu”.

Več si lahko preberete na spletni strani Združenih narodov.

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

Translate »