Fundacija Anna Lindh vabi člane nacionalnih mrež k oddaji projektnih predlogov. Pri tem je pogoj, da so prijavitelji s 1. februarjem 2020 člani nacionalne mreže ALF.

Namen  razpisa je podpirati projekte na področju medkulturnega dialoga.

  1. ALF podpira IZKLJUČNO večstranske projekte zasnovane na partnerski formuli 1+1.
  2. Skupni finančni znesek razpisa je 1.710,000 €.

Najmanjši znesek nepovratnih sredstev je 35.000 €, najvišji 50.000 €.

  1. Število predvidenih financiranih projektov: med 40 in 50
  2. ALF financira največ do 90 % skupnih upravičenih stroškov projekta in najmanj 25 % skupnih upravičenih stroškov.
  3. Projekt mora trajati najmanj 8 in največ 11 zaporednih mesecev.

Rok za oddajo prijav je podaljšan do 28. maja 2020 do 15:00.

Informacije in smernice na povezavi.

Translate »