OECD je pripravil zanimivo novico, da je leta 2023 mednarodna pomoč uradnih donatorjev dosegla rekordno vrednost 223,7 milijarde USD, kar je več kot leta 2022, ko je znašala 211 milijard USD.

To povečanje je bilo namenjeno predvsem Ukrajini in humanitarni pomoči državam v razvoju, kar je pomenilo že peto zaporedno leto rekordne pomoči. Kljub temu skupni znesek še vedno ne dosega cilja ZN, ki je 0,7 % bruto nacionalnega dohodka (BND). Med glavnimi donatorji so bile Združene države Amerike, Nemčija, Japonska, Združeno kraljestvo in Francija. Uradna razvojna pomoč Ukrajini se je povečala za 9 % in dosegla 20 milijard USD, humanitarna pomoč na svetovni ravni pa se je povečala za 4,8 % na 25,9 milijarde USD. Vendar pa se je uradna razvojna pomoč, ki se uporablja za kritje stroškov beguncev v državah donatoricah, leta 2023 zmanjšala za 6,2 %. Generalni sekretar OECD je poudaril pomen pomoči ob vse večjih fiskalnih pritiskih in strukturnih izzivih, kot so podnebne spremembe. Pomoč najmanj razvitim državam se je v primerjavi z letom 2022 povečala za 3 % in je znašala 37 milijard USD.

Na splošno se je uradna razvojna pomoč od leta 2019 povečala za 34 % in bo leta 2023 dosegla 214 milijard USD. Kljub soočanju s krizami je uradna razvojna pomoč pokazala odpornost in se v zadnjih letih dosledno povečuje.

Več informacij je na voljo na spletni strani OECD.

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »