ZN so v svojem poročilu z dne 8. 9. 2023 opozorili, da svet ni na dobri poti, da bi dosegel dolgoročne cilje iz Pariškega sporazuma za omejitev dviga globalne temperature in pozval k odločnemu ukrepanju.

Simon Stiell, izvršni sekretar prihajajoče konvencije ZN o spremembi podnebja (UNFCCC), ki je izdala omenjeno poročilo, je pozval k večji ambicioznosti in hitrejšemu ukrepanju.

Poročilo povzema 17 ključnih ugotovitev tehničnih razprav v letih 2022 in 2023 o stanju izvajanja Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah in njegovih dolgoročnih ciljev, ki temeljijo na najboljših znanstvenih podatkih.

Sporazum je vse države zavezal, da bodo omejile dvig temperature čim bližje 1,5 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo.

Poročilo je pripravljeno pred globalnim pregledom stanja na prihodnji konferenci ZN o podnebnih spremembah COP28, ki bo novembra in decembra v Dubaju v Združenih arabskih emiratih.

Na pregledu stanja bodo delegati ocenili, ali skupaj napredujemo pri doseganju podnebnih ciljev in kje ne.

Sultan Al Jaber, kandidat za predsednika COP28, je poudaril, da je treba prekiniti način razmišljanja, da nič ne spremenimo in poslujemo kot običajno poslovanje, če želimo spoštovati Pariški sporazum.

Zato je treba do leta 2030 emisije zmanjšati za 43 odstotkov.

Vir: OZN

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

Translate »