Odbor Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI) je sprejel poročilo o prenovi direktive o kakovosti zunanjega zraka. Poročilo, ki je bilo sprejeto s 46 glasovi za, 41 proti in 1 vzdržanim, določa strožje mejne in ciljne vrednosti za leto 2030. To bo zagotovilo, da kakovost zraka ne bo škodovala zdravju ljudi, naravnim ekosistemom in biotski raznovrstnosti.

Odbor v poročilu med drugim poudarja potrebo po povečanju števila mest za vzorčenje kakovosti zraka. Na lokacijah, kjer se lahko pojavijo visoke koncentracije ultrafinih delcev, črnega ogljika, živega srebra in amonijaka (NH3), bi moralo biti vzorčevalno mesto na milijon prebivalcev. Na dva milijona prebivalcev bi moralo biti na mestnih območjih vsaj eno vzorčevalno mesto, reprezentativno in izpostavljeno mestnemu prebivalstvu.

Poslanci Evropskega parlamenta predlagajo, da bi morale vse države članice pripraviti tudi načrte za kakovost zraka, ki bi določali kratkoročne in dolgoročne ukrepe za uskladitev z novimi mejnimi vrednostmi.

V namen boljšega ozaveščanja državljanov želijo poslanci uskladiti trenutno razdrobljene in neintuitivne indekse kakovosti zraka, ki zajemajo žveplov dioksid, dušikov dioksid, trdne delce (PM10 in PM2,5) in ozon po vsej EU. Indeksi morajo biti jasni, javno dostopni in urno posodobljeni v namen zaščite med visoko stopnjo onesnaženosti zraka. Priložene morajo biti informacije o simptomih, povezanih z najvišjimi vrednostmi onesnaženosti zraka in povezanih zdravstvenih tveganjih, vključno z informacijami, prilagojenimi ranljivim skupinam.

Več na spletni strani Evropskega parlamenta.

 

 

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

 

Translate »