Mednarodna organizacija IRENA je objavila svoje poročilo z naslovom »Global Renewables Outlook: Energy Transformation 2050. Vsebuje smernice, ki podpirajo dekarbonizacijo svetovnega energetskega sistema do leta 2050.

Poročilo ugotavlja, da bodo državne spodbude, sprejete v času pandemije, verjetno oblikovale družbe in gospodarstva v prihodnjih letih. Zato poudarja pomen uskladitve teh ukrepov z Agendo 2030 in Pariškim sporazumom.

Poročilo nadaljuje pregled energetske preobrazbe skozi regionalno lečo. Ključne ugotovitve poročila se osredotočajo na možnosti prehoda 10 svetovnih regij. Na splošno ugotavlja:

– emisije CO2, povezane z energijo, so se v povprečju letno povečale za 1 %,

– prehod na obnovljive vire, učinkovitost in elektrifikacija lahko vodijo k družbeno-ekonomskemu razvoju,

– zadnji delež emisij bo najtežje in najdražje odpraviti, saj bodo potrebne inovativne tehnologije, poslovni modeli in vedenjske spremembe,

– za uspešno dekarbonizacijo pred katastrofalnimi podnebnimi spremembami je potrebno okrepljeno mednarodno sodelovanje,

– ukrepi za obnovo po pandemiji lahko vključujejo pametna elektroenergetska omrežja, učinkovite rešitve, polnilnice  za električna vozila, shranjevanje energije, povezava hidroenergije, zelenega vodika in drugih tehnoloških naložb, ki so skladne z dolgoročno trajnostjo.

Poročilo je na voljo v naši spletni knjižnici.

Translate »