Cilji trajnostnega razvoja (SDGji), ki so bili predstavljeni leta 2015, naj bi v 15 letih dosegli 17 medsebojno povezanih ciljev. Prvi del ocene napredka do leta 2023 se osredotoča na digitalno povezljivost, izobraževanje in dostojno delo.

Leta 2015 je bil digitalni razkorak očiten, saj je imelo dostop do interneta le 34 % gospodinjstev v državah v razvoju. Leta 2023 bodo digitalne neenakosti še vedno prisotne, saj bo več kot dve tretjini svetovnega prebivalstva na internetu. Čeprav je v najmanj razvitih državah opaziti izboljšanje za 36 %, razlike ostajajo. Prizadevanja ZN so usmerjena v premostitev digitalne vrzeli s poudarkom na celovitosti informacij na digitalnih platformah.

Na področju izobraževanja je kljub napredku pandemija COVID-19 ovirala učenje 1,5 milijarde otrok. Približno 250 milijonov otrok trenutno ne hodi v šolo. Na konferenci o preoblikovanju izobraževanja leta 2022 so bili pozvani k nujnim ukrepom za vključujoče in kakovostno izobraževanje.

Kar zadeva dostojno delo, je bilo leta 2015 brezposelnih 6,1 % svetovnega delovno sposobnega prebivalstva, 1,5 milijarde ljudi pa je imelo ranljiva delovna mesta brez uradne ureditve. Do leta 2023 se bo svetovna stopnja brezposelnosti znižala na 5,8 %, vendar izzivi, ki jih je povzročila pandemija, ostajajo, kar se kaže v izgubi plač in negotovosti delovnih mest. Cilj globalnega pospeševanja zaposlovanja in socialne zaščite generalnega sekretarja ZN je ustvariti 400 milijonov dostojnih delovnih mest in razširiti pokritost s socialno zaščito.

Skupni sklad za cilje trajnostnega razvoja je podprl pobude za socialno zaščito v 39 državah, ki bodo od leta 2020 do 2022 dosegle 147 milijonov ranljivih posameznikov.

Več na spletni strani United Nations

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »