Dolgo pričakovani vrh med Afriško (AU) in Evropsko unijo (EU) bo 17. in 18. februarja. Civilna družba obeh kontinentov ne bo formalno participirala v prihajajočem Vrhu. Vzporedno bo v Bruslju med 14. in 18. februarjem 2022 potekal Teden Afrika-Evropa, ki bo vključeval državne in nedržavne akterje ter predstavnike mednarodnih organizacij.

Pogovor lahko spremljate v živo v sredo, 16. februarja od 19.00 ure dalje v ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana. Po pogovoru bo pogostitev, ki jo organizira SKUHNA, zaradi lažje priprave vas prosimo za registracijo tu.

Spremljate ga lahko tudi na tej povezavi.

Vključenost civilne družbe in transparentnost pri krojenju politik tako v snovanju kot v izpeljavi je ključna za uspešno partnerstvo. Ervin Hladnik Milharčič se bo s sogovornicama in sogovornikoma – Ano Kalin, Maxom Zimanijem, Eyachewom Tefero in Aleksandro Gačić – pogovarjal o pogovarjal o pomenu participativnega in preglednega upravljanja: Pristop, ki bo osredotočen na ljudi, ter pomenu vključevanja in sodelovanja organizirane civilne družbe.

Termin »države v razvoju« je v zadnjih letih nadomestil termin »partnerske države«, v kolikšni meri pa so nevladne organizacije deležnik v tem partnerstvu? Ali s tem vprašanjem merimo samo na nevladne organizacije v AU ali tudi znotraj EU? V kontekstu prihajajočega Vrha EU-AU bo eden izmed krovnih pojmov tudi ti. »partnerstvo enakih« v kontekstu (bodočih) odnosov med obema celinama – Kakšno je razmerje med nevladnimi organizacijami iz obeh kontinentov, ali gre za enakovredne deležnike?  Zasnova prihajajočega Vrha EU-AU je bila dorečena na ministrskem srečanju v Kigalijuv skupni izjavi za javnost je v uvodnem sklicu (ne pa v agendi) poudarjen pomen civilne družbe v kontekstu »pristopa, osredotočenega na ljudi«  – zdi se, da organizirana civilna družba kot koncept izgublja veljavo na račun bolj neposrednih in manj strukturiranih stikov s prebivalstvom, tudi Konferenca o prihodnosti Evrope je v določeni meri zaobšla organizirano civilno družbo na račun neposrednega (a nestrukturiranega) stika s prebivalci. Ali je ta odmik odločevalcev od organizirane civilne družbe v strogem pomenu besede znak moči ali krize razmerja oblast-civilne družbe, ki temelji na podmeni partnerstva enakih?

Sodelujoči:

  • Ana Kalin – Forum Fer
  • Max Zimani – Zavod Global, SKUHNA so. p.
  • Eyachew Tefera  – Inštitut za afriške študije
  • Aleksandra Gačić – doktorska študentka, članica strokovnega sveta Platforme SLOGA

Pogovor bo moderiral Ervin Hladnik Milharčič


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev.

 

 

Translate »