Poročilo Programa ZN za okolje o vrzeli v prilagajanju za leto 2023 opozarja, da je svet slabo pripravljen na podnebne spremembe, napredek pri prizadevanjih za prilagajanje pa se ustavlja.

Poročilo poudarja veliko finančno vrzel pri financiranju prilagajanja podnebnim spremembam in ocenjuje, da bodo letni stroški za države v razvoju v tem desetletju znašali od 215 do 387 milijard USD, kar je veliko več od prejšnjih ocen.

Kljub obljubam o podvojitvi finančnih sredstev za prilagajanje na konferenci COP26 so se sredstva za države v razvoju zmanjšala za 15 % na približno 21 milijard USD leta 2021, zaradi česar je ocenjena letna finančna vrzel za prilagajanje 194-366 milijard USD.

Stroški izgub in škode so v zadnjih dveh desetletjih že presegli 500 milijard dolarjev, napovedi pa kažejo, da se bodo stroški brez prizadevanj za blažitev in prilagajanje povečevali.

Poročilo predlaga inovativne oblike financiranja, vključno z obdavčitvijo dobičkov iz fosilnih goriv kot virom sredstev.

Ambiciozna prizadevanja za prilagajanje lahko povečajo trdoživost, zlasti ranljivih skupin prebivalstva.

Poročilo poziva k različnim možnostim financiranja, vključno z domačimi in mednarodnimi viri ter viri iz zasebnega sektorja ter poudarja, da je treba na konferenci COP28 ukrepati in se spopasti z nujnimi prilagoditvenimi ukrepi.

Več o članku si lahko preberete na UN News

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »