V okviru pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti prihodnjih organizacij gostiteljic, da se pripravijo in odzivajo na humanitarne krize. Poleg tega se bo zagotovila podpora ukrepom za krepitev tehnične zmogljivosti prihodnjih organizacij pošiljateljic, ki bodo sodelovale pri pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč.

Cilj tega razpisa je krepitev zmogljivosti organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic, ki nameravajo sodelovati pri pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, ter zagotovitev upoštevanja standardov in postopkov v zvezi s kandidati za prostovoljce in prostovoljci EU za humanitarno pomoč, da se predloži vloga za certificiranje, ki se zahteva za napotitev prostovoljcev EU za humanitarno pomoč.

Evropska komisija pričakuje, da bo s tem razpisom dosegla naslednje rezultate:
gradnja zmogljivosti približno 110 organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic na področjih, kot so:
— obvladovanje tveganja nesreč, pripravljenost in odzivanje na nesreče,
— vzpostavljanje povezave med ukrepi pomoči, obnove in razvoja,
— krepitev lokalnega prostovoljstva v tretjih državah,
— gradnja zmogljivosti za izvedbo certificiranja, vključno z upravno zmogljivostjo,
— gradnja zmogljivost zgodnjega opozarjanja lokalnih skupnosti.

Več o razpisu

Translate »