V okviru pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč je objavljen javni razpis, namenjen napotitvi prostovoljcev EU za humanitarno pomoč v podporo humanitarni pomoči in za njeno dopolnjevanje v tretjih državah v okviru projektov, osredotočenih na zmanjševanje tveganja zaradi nesreč, pripravljenost na nesreče ter povezovanje ukrepov pomoči, obnove in razvoja.

Cilj razpisa je financiranje projektov, ki vključujejo napotitev prostovoljcev EU za humanitarno pomoč. S temi projekti se bo okrepila zmogljivost Unije za zagotavljanje humanitarne pomoči glede na potrebe, namenjene krepitvi zmogljivosti in vzdržljivosti skupnosti v tretjih državah, ki so ranljive ali so jih prizadele nesreče, tako da bodo usmerjeni na pripravljenost na nesreče, zmanjševanje tveganja nesreč ter krepitev povezave med ukrepi pomoči, obnove in razvoja. Poleg tega bodo lahko prispevali tudi h krepitvi zmogljivosti izvajalskih organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic, ki sodelujejo ali nameravajo sodelovati pri pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, vključno z orodji in metodami zgodnjega opozarjanja.

Evropska komisija pričakuje, da bo s tem razpisom dosegla naslednje rezultate:
— napotitev 525 mlajših/starejših prostovoljcev v skupnosti v tretjih državah, ki so ranljive in ki so jih prizadele nesreče,
— za mlade strokovnjake: možnost pripravništva v EU pred napotitvijo,
— priložnosti za spletno prostovoljstvo v podporo projektnih dejavnosti in za njihovo dopolnjevanje,
— projekti, financirani v okviru tega razpisa, v zadevnih državah/regijah ustvarjajo sinergijo z dejavnostmi na področju humanitarne pomoči ali civilne zaščite, ki jih financira EU, ter te dejavnosti dopolnjujejo.

Več o razpisu

Translate »