Platforma SLOGA je tudi naprej sodelovala v procesu javnega posvetovanja »Okoljska trajnostnost – izobraževanje in usposabljanje«. 11. maja 2021 je v okviru javnega posvetovanja oddala mnenje na objavljeno pobudo Evropske komisije. Sodelovala je v naslednjem koraku javnega posvetovanja in s partnerji konzorcija Climate of Change uspešno oddala mnenje 24. septembra 2021.

Več o posvetovanju.


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne odraža stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »