WASH usposabljanje:

  • Datum usposabljanja:       četrtek, 28. september 2023 od 9.00 do 15.00
  • Kraj usposabljanja:           Poljanska 4, Ljubljana (center youngCaritas)
  • Oblika usposabljanja: v živo
  • Jezik usposabljanja:   angleščina

V sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči (MHP) z MZEZ, vas vabimo na usposabljanje, ki ga bo izvedel Alexander Öze, strokovnjak avstrijskega Rdečega križa in Rdečega polmeseca (OeRK) za zagotavljanje standardov na področju zagotavljanja zadostnih količin vode, standardov za zagotavljanje higiene in standardov na področju sanitarij (WASH). Alexander Öze kot mednarodni strokovnjak že vrsto let izvaja usposabljanja za različne mednarodne humanitarne organizacije in poučuje o načelih WASH, tako na terenu, pri vsakdanjem delu z migrantkami in migranti, kot tudi na področju mednarodne humanitarne pomoči.

Usposabljanje bo priložnost za poglobitev znanja o različnih vidikih zaščite najbolj ranljivih družbenih skupin. Namen usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z različnimi možnimi situacijami glede oskrbe z vodo, higieno in sanitarij ob humanitarnih krizah na terenu ter poučijo o najboljših praksah izvedbe takšne pomoči na praktičnih primerih. Slednje predstavlja tudi osnovo za pripravo vsakega projekta na področju MHP.

Usposabljanje je namenjeno tako tistim zainteresiranim posameznicam in posameznikom iz nevladnih organizacij (NVO), ki delajo z migrantkami in migranti v Sloveniji, kot tudi bolj izkušenim predstavnikom humanitarnih NVO, ki delujejo na področju humanitarne pomoči v tujini.

Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Za udeležbo na usposabljanju se je treba prijaviti na tej povezavi. Za dodatne informacije  smo vam na voljo na jana.lampe@karitas.si in marjan.huc@sloga-platform.org.

Lepo vabljeni!

Program usposabljanja:

Četrtek, 28. 9. 2023

Time Session / topic
9:00 – 9:30 Welcome, getting to know each other (pre-knowledge, expectations)
9:30 – 10:30 Brief Introduction to WASH (Why do humanitarians care about it?) (ppt & quiz)

Examples, where Sphere standards are not met  how does this look and feel like (incl. photos)?

How to assess situation, which tools are there to help (incl. group work)?

10:30 – 10:45 Coffee break
10:45 – 12:00 Examples of typical WASH responses (incl. photos), and which tools are there to help (incl. group work)
12:00 – 13:00 Lunch break
13:00 – 13:45 How to coordinate WASH in emergencies? (role play)
13:45 -14:45 Time for questions (or more examples if there are not questions)
14:45 – 15:00 Wrap-up, evaluation, closure

Usposabljanje bo potekalo v sklopu projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči. Izvajata ga Platformo SLOGA in Slovenska karitas. Vsebina dogodka je izključna odgovornost platforme SLOGA in Slovenske karitas in ne odraža stališča Vlade republike Slovenije in Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS.         

      

Projekt »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči. Izvajata ga Platforma SLOGA in Slovenska karitas. Vsebina  je izključna odgovornost platforme SLOGA in Slovenske karitas in ne odraža stališča Vlade republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. 

 

Translate »