Slovenska karitas, članica platforme SLOGA, je ob letošnjem svetovnem dnevu humanitarnosti, ki ga obeležujemo 19. avgusta, hvaležna tudi za veliko mednarodno solidarnost in humanitarno pomoč prizadetim s poplavami v Sloveniji s strani članic mreže Caritas Europa. Koordinacija in podpora poteka tudi na ravni Caritas Inetrantionalis. Slovenska karitas je do sedaj iz tujine prejela 33 palet humanitarne materialne pomoči z vojaškim letalom s strani Karitas Poljske ter 258 razvlaževalcev prostorov, ki so jih pripeljali v Slovenijo sodelavci Karitas Hrvaške, Poljske, Nemčije in Češke. Za pomoč z razvlaževalci je Slovenska Karitas zaprosila tudi sosednji Karitas Italije in Madžarske. Dodatno je Slovenska karitas kupila še 115 razvlaževalcev. Nacionalne akcije zbiranja sredstev tečejo prek Karitas na Poljskem, Češkem, v Avstriji, Nemčiji ter Bosni in Hercegovini. Sedanja skupna finančna in materialna pomoč Karitas iz tujine je vredna 270.000 evrov, v prihodnje se bo še povečala. Vsa pomoč iz tujine se razdeli med škofijske Karitas Ljubljana, Celje in Maribor ter tudi naprej na njihove župnijske Karitas na prizadetih območjih, ki jo zaposleni in prostovoljci razdelijo v gospodinjstva, ki so jih prizadele te katastrofalne poplave.

Slovenska karitas je do sedaj skupaj zbrala od številnih Slovencev, podjetij, fundacij in Karitas iz tujine 3.040.000,00 evrov in že razdelila prvo pomoč prizadetim ob poplavah v vrednosti 0,5 mio evrov v obliki bonov ali finančnih nakazil v vrednosti od 100 do 1000 EUR. »Do prvega dela naslednjega tedna bomo razdelili še preostanek do 1,3 mio evrov iz naslova donacij Karitas. To je sedaj samo prva pomoč, ki še ni namenjena adaptaciji, ampak prilagoditvi življenja,« pravi Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas.

poplave

Razsševalci, ki jih je pripeljala Češka Karitas

 

Slovenska karitas_poplave

Humanitarna pomoč z letalom Karitas Poljska

 

poplave 2023

Letalo pomoč Karitas Poljska

Sporočilo za javnost

Vir: Slovenska karitas

Projekt »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči. Izvajata ga Platforma SLOGA in Slovenska karitas. Vsebina  je izključna odgovornost platforme SLOGA in Slovenske karitas in ne odraža stališča Vlade republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. 

 

Translate »