PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja zaposli pravnico ali pravnika za POLNI DELOVNI ČAS od 1. 9. 2023 dalje. Sklenjena bo pogodba za določen čas za eno leto, z možnostjo podaljšanja.

Naloge in odgovornosti:

  • Izvajanje nalog in vodenje projektov s področja pravnega varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora in podnebnih sprememb.
  • Priprava pravnih analiz, dopisov, vsebinskih raziskav, strokovnih in poljudnih prispevkov in drugih besedil.
  • Pravna podpora in svetovanje posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam ter nevladnim organizacijam.
  • Sodelovanje in komunikacija z okoljskimi in drugimi nevladnimi organizacijami ter civilnodružbenimi deležniki s področja varstva okolja, tako v Sloveniji kot v mednarodnem okolju (predvsem v EU).
  • Priprava pravnih sredstev, predvsem tožb za Upravno sodišče ter pobud za Ustavno sodišče.

Vse naloge in obveznosti bodo v uvajalnem obdobju opravljene pod mentorstvom.

Svoj življenjepis ter motivacijsko pismo pošljite na pic@pic.si najkasneje do 3. 7. 2023.

Več informacij na spletni strani PIC.

Translate »