V okviru instrumenta partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami (PI) je objavljen javni razpis, katerega glavni cilj je povečati ozaveščenost o partnerstvu med Evropsko unijo in Ligo arabskih držav na področju kulture. Aktivnosti se bodo izvajale v Bruslju, in sicer v okviru vrha EU-LAS, ki se bo odvil v drugi polovici 2022. 

V okviru tega razpisa je na voljo 900.000 EUR. Prijavite lahko projekt v vrednosti od 550.000 EUR do 900.000 EUR, sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe iz držav članic EU in Lige arabskih držav (LAS). Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijave je 22. 9. 2020.

Translate »