Da bomo lahko uresničili cilje trajnostnega razvoja, je potrebno, da jih dobro poznamo tako mlajši kot starejši. Platforma SLOGA je zato združila moči s Časorisom, ki je pripravil video učni pripomoček za izobraževalce na temu miru – enega od petih področij globalnih ciljev.


V sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. nastaja niz videov, ki globalne cilje predstavljajo šolarjem. Videi so dobrodošel pripomoček, ki ga lahko učiteljice in učitelji uporabijo v razredu, saj na kratek, jasen in razumljiv način otrokom predstavijo enega od področij ciljev trajnostnega razvoja. Uporabljajo jih tudi drugi izobraževalci pri svojem delu s šoloobveznimi otroci.

Države sveta so 25. septembra 2015 sprejele cilje trajnostnega razvoja – načrt, kako do leta 2030 izkoreniniti revščino in lakoto, zaščititi planet ter zagotoviti, da vsi ljudje uživamo v miru in blaginji. Cilji delujejo v duhu partnerstva in načela, da moramo življenje izboljšati na trajnostnostni način – za naše otroke ter prihodnje generacije. 17 ciljev je razdeljenih na pet področij: ljudje, planet, blaginja, mir in partnerstvo.

Več o globalnih ciljihna spletni strani www.globalni-cilji.si in v priročniku Z globalnim učenjem do globalnih ciljev, ki cilje trajnostnega razvoja predstavlja tudi skozi perspektivo globalnega učenja in nakazuje možne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v večjih ali manjših skupinah.

Video so pripravili v Zavodu Časoris, članu platforme SLOGA, ki izdaja tudi spletni časopis za otroke Časoris.


Video je nastal v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve, koordinira pa SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.
Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.TLG,SLOGA MRS

Translate »