Na dan, ko obeležujemo mednarodni dan žensk so platforma SLOGA, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizirali osrednji del prvega dela letošnjih devetih Slovenskih razvojnih dni. Strokovnjaki so v okviru dogodka razpravljali o enakosti spolov, krepitvi moči žensk in njihovih pravicah na nacionalni ter globalni ravni. Enotni so si bili, da je enakost spolov predpogoj za trajnostni razvoj, odpravljanje revščine in dobrobit družbe. 

Dogodek so odprli državna sekretarka na Ministrstvu za zunanje zadeve Simona Leskovar, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer, evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Christos Stylianides ter direktor platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč SLOGA Albin Keuc.

Kot je uvodoma poudarila DS Leskovar, sta enakost spolov in krepitev moči žensk med prednostnimi temami slovenske zunanje politike. Slovenija si v svojih mednarodnih dejavnostih prizadeva za napredek pri doseganju enakosti spolov, za odpravo vseh oblik nasilja in diskriminacije nad ženskami in deklicami ter za aktivno vključevanje moških in dečkov v ta prizadevanja. Enakost spolov je tudi ena izmed presečnih tem slovenskega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Ministrica Klampfer je spomnila, da kljub visoki umeščenosti Slovenije glede enakosti spolov na svetovni ravni še vedno obstaja veliko možnosti za napredek. Komisar Stylianides, ki je predstavil dejavnosti Evropske komisije v boju proti nasilju zaradi spola v kriznih razmerah, je opozoril, da je odgovornost vseh nas, da zagotovimo varnost žensk in deklic pred nasiljem in zlorabami. G. Keuc pa je menil, da bi morala Slovenija za mednarodno razvojno sodelovanje nameniti več sredstev, tudi za učinkovito zmanjševanje neenakosti spolov in diskriminacije.

 Udeleženci dogodka so v nadaljevanju razpravljali o nacionalnih in globalnih izzivih pri doseganju enakosti spolov ter o nalogah države in njenih institucij, lokalnih skupnosti in civilne družbe pri tem. Ugotavljali so, kako preprečevati in odpraviti spolno nasilje ter nasilje zaradi spola v humanitarnih razmerah, ko zaščitni sistemi države odpovedo. Generalna direktorica za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo na MZZ Sabina R. Stadler pa je predstavila aktivnosti slovenske zunanje politike za krepitev moči žensk.

Slovenski razvojni dnevi so se sicer pričeli 7. marca 2019 z delitvijo Najboljših novic iz sveta, ki tokrat prinašajo pet zgodb žensk iz slovenskih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, in sicer iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Ruande ter Ugande. Akcija deljenja Najboljših novic iz sveta, ki jo organizira platforma SLOGA, se bo, skupaj s predstavitvami in delavnicami na temo enakosti spolov, nadaljevala do 18. marca v vsaj enajstih slovenskih mestih. Dogajanje bo zaokrožila nacionalna konferenca z evropskimi poslanci, strokovnjaki ter nevladnimi organizacijami o povezavah med enakostjo spolov, krepitvijo moči žensk, odpravo lakote in trajnostnim kmetijstvom, ki bo 18. marca v Ljubljani v organizaciji Zavoda Povod in Platforme SLOGA.

Drugi del Slovenskih razvojnih dnevov bo predvidoma potekal jeseni in bo posvečen varovanju okolja, drugi presečni temi slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki je prav tako kot enakost spolov bistveno za doseganje ciljev trajnostnega razvoja iz Agende 2030.

Govor Simone Leskovar, državne sekretarke na Ministrstvu za zunanje zadeve

Govor mag. Ksenije Klampfer, ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Govor Christosa Stylianidesa, evropskega komisarja za humanitarno pomoč in krizno upravljanje

Govor Albina Keuca, direktor platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč SLOGA

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta na temo enakosti spolov ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Slovenski razvojni dnevi in aktivnosti Najboljših novic iz sveta potekajo v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve.

WBN SRD TLG SLOGA MRS logo skupen

Translate »