Umanotera, članica SLOGE poroča, da so v zadnjih letih študije razkrile močno povezavo med velikimi premoženjskimi neenakostmi in podnebno krizo. Onesnaževalna elita, tj. najbogatejši lastniki kapitala, s svojo luksuzno potrošnjo in investicijami predstavlja glavni vir emisij toplogrednih plinov. Po študijah organizacije Oxfam in Stockholmskega okoljskega inštituta bi najpremožnejših 10 % prebivalstva ob trenutnih emisijah porabilo ves globalni ogljični proračun do leta 2035.

Nedavna študija razkriva, da je 10 % najbogatejših leta 2019 prispevalo k polovici vseh izpustov, pri čemer je zgornjih 1 % proizvedlo toliko izpustov kot spodnje dve tretjini svetovnega prebivalstva skupaj. V Sloveniji politike privatizacije, varčevanja in regresivnih davčnih reform povečujejo premoženjske neenakosti. Leta 2021 je zgornjih 10 % prebivalcev lastilo 57,2 % skupnega neto premoženja, medtem ko je spodnja polovica lastila le 5,8 %, kar vodi v znatne ogljične neenakosti.

Velik del izpustov onesnaževalne elite izhaja iz njihovih kapitalskih investicij, kar vključuje tudi okoljsko škodljive dejavnosti. Omenjeni razred kapitalistov ima finančni interes za ohranjanje obstoječega stanja in zavira zeleno preobrazbo družbe s svojo ekonomsko in politično močjo.

Umanotera poudarja, da brez ukrepov proti onesnaževalni eliti ni možno rešiti podnebne in okoljske krize. Pozivi k prerazporeditvi bogastva prek progresivne davčne politike so pomembni, vendar sami po sebi ne odpravljajo osnovnih kontradikcij sistema, ki temelji na profitnem motivu in neomejeni rasti. Družbene spremembe naj bi prišle iz množičnega angažmaja ljudi in ideje demokratizacije odločanja v vseh sferah življenja.

Več info na spletni strani Umanotera

 

 

Translate »