Focus, društvo za sonaraven razvoj, članica platforme SLOGA, je skupaj z organizacijama Greenpeace v Sloveniji in Skupnost občin Slovenije podala odziv na predlagane spremembe Ministrstva za infrastrukturo v prenovljeni Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz OVE, ki bodo večjemu številu ljudi omogočile, da sodelujejo pri proizvajanju čistejše energije. Javna obravnava predlaganih sprememb traja do 21. januarja.

Spremenjena uredba bi skupini ljudi (odjemalcem) znotraj iste transformatorske postaje omogočila, da se lahko poveže in na primer postavi skupno sončno elektrarno na strehi bližnjega občinskega vrtca, pri čemer se jim bo njihov delež proizvedene električne energije na oddaljenem mestu odštel od njihove porabe v lastnem domu. Omenjene organizacije so si že dlje časa prizadevale za ta ukrep, zato pozdravljajo predlagane spremembe. Menijo, da bi spremembe lahko dale nov zagon OVE sektorju, spodbudile lokalne projekte, v katerih bodo sosedje skupaj proizvajali čistejšo energijo in s tem pripomogle k opuščanju fosilnih goriv. Organizacije hkrati opozarjajo na potrebo po dolgoročni stabilnosti ukrepa in potrebo po njegovi promociji. Zato Ministrstvo za infrastrukturo pozivajo, da spremembe čim prej uveljavi tudi na ravni Energetskega zakona*, si v okviru nastajajočega Nacionalnega energetsko podnebnega načrta zastavi konkretne cilje, ki jih želi doseči s samooskrbo, ter ukrep podpre tudi z nacionalno promocijsko kampanjo za spodbujanje skupnostnih energetskih projektov.

Dr. Tomislav Tkalec, predstavnik društva Focus, predlog komentira: “Na terenu zaznavamo veliko motivacijo posameznikov in skupnosti za skupnostne energetske projekte, ki jih bo po tej uredbi dejansko tudi možno realizirati. Energetika že dolgo ne bi smela biti zgolj zaprt krog velikih energetskih podjetij, saj so se razmerja, tehnologije in možnosti vključevanja manjših akterjev radikalno spremenila. S tem se odpira precej širši prostor za manjše proizvodne naprave na obnovljive vire energije, ki so decentralizirano razpršene, tako prostorsko kot lastniško.” 

Katja Huš, predstavnica organizacije Greenpeace v Sloveniji, pravi: “Zagotovo je to dolgo pričakovana sprememba, ki dejansko upošteva, v katero smer se mora energetika spreminjati. A nič ne bo pomagalo, če bodo to ostale črke na papirju. Če je ministrica. Bratušek resna v svoji nameri spodbujati samooskrbo, naj pospremi ukrep s široko promocijsko kampanjo, ki bo dejansko spodbudila ljudi, da postavljajo skupne elektrarne. Zakaj ne bi bili poleg nacionalnih kampanj o zdravju in varnosti v prometu, ljudje obveščeni tudi o možnosti sosedske sončne elektrarne? Ministrstvo si naj zastavi tudi konkreten cilj. V kolikor OVE skupnosti ne bodo prispevale k energetskemu prehodu kot zastavljeno, se lahko namreč sprosti nekatere omejitve, kot je omejenost projektov na območje iste transformatorske postaje.”

Dr. Vlasta Krmelj, županja Selnice ob Dravi in predstavnica Skupnosti občin Slovenije, dodaja: “Številne občine imajo v svojih razvojnih strategijah in načrtih trajnostnega razvoja samooskrbo kot enega temeljnih ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam. Spodbujanje aktivnega vključevanja občanov, skupnosti in občin na področju razvoja energetike v lokalnih skupnosti je zelo pozitivna sprememba, ki bo omogočala izvedbo večjega števila projektov. To bo poleg pozitivnih učinkov na rabo obnovljivih virov energije imelo zagotovo vpliv na nova delovna mesta in gospodarski razvoj, predvsem območij izven regionalnih središč.”

* Predlog zakonske ureditve je že prejel široko podporo v parlamentu.

Vir: Focus

Translate »