Zaveze energetskega dogovora za doseganje sedmega cilja trajnostnega razvoja presegajo 1 trilijon ameriških dolarjev

V skladu z drugim letnim poročilom o napredku energetskega dogovora, ki je bilo objavljeno 15. septembra 2023 pred vrhom ZN, so nove večmilijardne zaveze za povečanje obnovljivih virov energije ter dostopa do električne energije in čistih tehnologij kuhanja do leta 2030 povečale obseg finančnih sredstev in naložb, obljubljenih v okviru ZN za energetski prehod, na več kot trilijon dolarjev.

Poročilo je bilo predstavljeno pred vrhom o ciljih trajnostnega razvoja, ki je potekal med generalno skupščino ZN, in poudarja napredek, dosežen v okviru energetskih dogovorov, ki so platforma, ki jo je razvil UN-Energy za zagotavljanje prostovoljnih zavez, ki pospešujejo prehod na obnovljivo energijo ter zagotavljajo dostop do električne energije in čistih tehnologij kuhanja do leta 2030.

Poročilo kaže na porast prostovoljnih zavez “energetskega dogovora”, ki jih je treba uresničiti do leta 2030, da bi zmanjšali število 675 milijonov ljudi, ki živijo brez elektrike, in več kot 2 milijardi ljudi, ki še vedno kuhajo z onesnaževalnimi gorivi, hkrati pa svet usmerili na pot podnebnih ukrepov za doseganje neto ničelnih emisij do leta 2050.

Nadalje kaže, da naložbe in učinek naraščajo, vendar jih je treba še veliko več za reševanje energetske revščine in dekarbonizacije za zeleni prehod.

Od 193 registriranih energetskih dogovorov je 51 zavez držav članic ZN, 59 zavez zasebnega sektorja, 83 pa je katalizatorskih partnerstev, ki vključujejo različne zainteresirane strani. Da bi se spopadli z velikim izzivom pravičnega in enakopravnega energetskega prehoda ter dosegli 7. cilj trajnostnega razvoja, si UN-Energy prizadeva še naprej povečevati število in obseg zavez energetskih dogovorov.

Vir: UN

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

Translate »