Združeni narodi so v petek, 4. 8. 2023, objavili poročilo o preoblikovanju izobraževanja, v katerem so predstavljeni predlogi za oblikovanje vključujočih in resnično učečih se družb ter za razumevanje izobraževanja kot svetovne javne dobrine.

Na novinarski konferenci v New Yorku je Leonardo Garnier, posebni svetovalec generalnega sekretarja za vrh o preoblikovanju izobraževanja, povedal, da se izobraževanje sooča tako s krizo dostopa kot tudi s krizo kakovosti in ustreznosti.

“Milijoni po vsem svetu so še vedno izključeni iz izobraževanja, številni od tistih, ki obiskujejo formalno izobraževanje, pa se ne naučijo niti osnov,” je dodal in opozoril, da sedanji izobraževalni sistemi otrok ne pripravljajo na soočanje s kompleksnimi izzivi, s katerimi se bodo soočali v hitro spreminjajoči se prihodnosti. “Zagotoviti moramo, da se bo vsak otrok, ki hodi v šolo, tudi naučil, kar se mora,” je poudaril Garnier.

Stefania Giannini, pomočnica generalnega direktorja Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco), pa je poudarila, da kratka predstavitev tega poročila obravnava že obstoječo krizo učenja, ki se je še povečala zaradi pandemije COVID-19, po drugi strani pa jasno povezuje razvojne rezultate izobraževanja. Gianninijeva je opozorila, da bo prihodnji vrh o ciljih trajnostnega razvoja septembra pomemben trenutek za predstavitev konkretnih ukrepov, ki so bili sprejeti za preoblikovanje izobraževanja.

Več na spletni strani UN News.

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

 

 

Translate »