Pred 25. novembrom, Mednarodnim dnevom odprave nasilja nad ženskami, je visoka predstavnica EU za zunanjo in varnostno politiko Federica Mogherini podala naslednjo izjavo: »Nasilje nad ženskami in dekleti je nasilje nad celotnim človeštvom in ne bi smelo imeti mesta v Evropi in svetu. Vendar pa kljub naši zavezanosti tega še zdaleč nismo dosegli. Obseg problema je skrb vzbujajoč: ena izmed treh žensk v Evropi je doživela fizično in/ali spolno nasilje. Skoraj vse žrtve trgovanja z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja so ženske in dekleta. Odgovornost EU in mednarodne skupnosti je, da izpolnimo naše zaveze in preprečimo, zavrnemo in obsodimo vsa dejanja nasilja nad ženskami in dekleti.«

Podatki kažejo, da je boj proti nasilju nad ženskami in nasilju na podlagi spola nujno potreben, reflektirati pa ga morajo tudi politike in uresničevanje le-teh. Več o politikah EU za odpravo nasilja nad ženskami in zbiranju zanesljivih podatkov o tovrstnem nasilju najdete tukaj.

V kontekstu razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, kjer je spol in prizadevanje za enakost spolov tudi ključna presečna tema, je boj proti spolnemu nasilju in nasilju na podlagi spola še posebej pomemben in težak izziv. Gre za kompleksen problem, katerega vzroke moramo med drugim iskati v sistemski neenakosti spolov, neenakih razmerjih moči ter zgodovini normaliziranja in opravičevanja nasilja. Tovrstno nasilje se v situacijah konfliktov, razseljenosti, humanitarnih kriz in drugih izrednih situacij še poveča. Več o tem in zaščiti pred nasiljem v članku Nimarte Khuman, priporočilih DAC za odpravo spolnih zlorab, spolnega izkoriščanja in nadlegovanja v kontekstu razvojnega sodelovanja in humanitarnega dela. O primeru, kako na poslabšanje SNNS vplivajo naravne katastrofe in podnebne spremembe tudi tukaj in tukaj.

Vir fotografije: 24ur

Translate »