Nenasilje se kaže skozi vrednote, kot so spoštovanje človekovih pravic, svoboda in zaupanje. Socialna pravičnost se uresničuje z načeli enakosti, odgovornosti in solidarnosti.

Globalno učenje deluje tako, da opolnomoči učeče se vseh starosti, da ta vprašanja razumejo kot globalna in da postanejo aktivni promotorji bolj miroljubnih, strpnih, vključujočih, varnejših in trajnostnih družb.

Temeljni vrednoti nenasilja in socialne pravičnosti sta osrednjega pomena pri globalnem učenju in vzgoji za mir, ki ljudi spodbujata k pridobivanju znanja, veščin in nazorov, s pomočjo katerih si lahko pomagajo pri preprečevanju in mirnem reševanju konfliktov ter ustvarjanju za mir ugodnih družbenih razmer.

Slovenske nevladne organizacije že več desetletij uspešno izvajajo delavnice globalnega učenja za različne starostne skupine in s tem prispevajo k miroljubnejši družbi.

Več: www.globalno-ucenje.si

Avtorica: Patricija Virtič
Foto: Canva

O Najboljših novicah iz sveta
Najboljše novice iz sveta želijo pomagati ljudem, da dosežejo bolj raznolik pogled na svet. Verjamemo, da znanje ustvarja upanje, to pa prinaša motivacijo za ukrepanje. Želimo, da bi globalne cilje poznalo čim več ljudi. Ko namreč ljudje cilje poznajo, lahko zahtevajo odgovornost od političnih voditeljev in zagotovijo, da uresničujejo dane zaveze. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev. Zgodbe, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta 2022 ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Najboljše novice iz sveta 2022 so del projekta Climate of Change, ki ga financirata Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.

Translate »