PIC, Umanotera, društvo Focus in Greenpeace Slovenija so dale pobudo za poziv Vladi RS naj nemudoma naslovi podnebno krizo. Podpisnica poziva je tudi Platforma SLOGA, v nadaljevanju pa objavljamo sporočilo za javnost, ki so ga pripravile pobudnice.

Ljubljana, 19. junij 2019 – Široka skupina množičnih organizacij s področij trajnostnega razvoja, človekovih pravic, kulture, pravic potrošnikov, mladine, kmetijstva, delavskih pravic … je danes na Vlado Republike Slovenije naslovila nujen poziv, s katerim jo je pozvala, naj podnebne spremembe pripozna kot nacionalno krizo ter jih začne prioritetno in sistemsko obravnavati. V času, ko država sprejema ključne odločitve za naslavljanje podnebnih sprememb, podporniki poziva od vlade pričakujejo, da z odločnim ukrepanjem in zavezujočim načrtom izpolni pravico vseh do zdravega življenjskega okolja. Posamezniki in organizacije lahko poziv podprejo na spletni strani www.podnebnakriza.si.

Čebelarska zveza, Planinska zveza, Rdeči Križ Slovenije, Karitas, Nacionalni svet invalidskih organizacij, Zveza Tabornikov Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Zveza potrošnikov Slovenije, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Skupnost občin Slovenije … To so samo nekatere izmed velikih množičnih organizacij, ki so z nujnim pozivom danes od Vlade RS zahtevale, naj trend »pasivnega« ukvarjanja s podnebnimi spremembami prekine z odločnim ukrepanjem na vseh področjih družbenega življenja – energetiki, prometu, hrani, industriji, gospodarstvu. Podpisnike poziva, skupaj več kot 40 organizacij, povezuje prepričanje, da podnebne spremembe pomenijo resno grožnjo našemu preživetju ter pričakovanje, da je ukrepanje nujno prav zdaj, ko še lahko preprečimo neobvladljive posledice.

V letu 2019 bo opredeljen odziv naše države na nastalo podnebno krizo. Vlada pripravlja ključne dokumente, ki bodo opredelili cilje, politike in ukrepe za naslavljanje podnebnih sprememb – podnebni zakon, dolgoročno podnebno strategijo in nacionalni energetski in podnebni načrt do leta 2030.

»Opozorila znanstvene skupnosti so jasna. Za obvladovanje posledic podnebnih sprememb so potrebne korenite spremembe na vseh področjih našega življenja. Trenutne ambicije vlade, ki so razvidne iz nastajajočih strateških dokumentov, ne predvidevajo potrebnega premika v energetskem sektorju, sektorju rabe tal ter načinu upravljanja urbanih območjih in industrije, kar kaže na neupoštevanje opozoril znanosti s strani vlade,« razloge za podporo pozivu vladi pojasnjuje Barbara Kvac iz Focusa, društva za sonaraven razvoj.

Nedavno poročilo Medvladnega panela za podnebne spremembe o globalnem segrevanju za 1,5 °C je zadnje v vrsti opozoril znanstvene skupnosti, da se čas za ukrepanje izteka. Poročilo kot še varno mejo opredeljuje omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C glede na predindustrijsko raven. To je tudi cilj, h kateremu se je s Pariškim sporazumom zavezala mednarodna skupnost.

»Dolžnost države je, da zagotavlja zdravo življenjsko okolje, da varuje svoje prebivalce pred naravnimi nesrečami in katastrofami. Dolžna je ravnati preventivno in v primeru nevarnosti, ukrepati. Na podlagi znanstvenega konsenza glede nevarnosti, ki nam grozijo kot posledica podnebnih sprememb, je država dolžna, da odvrne te nevarnosti in prispeva k ustavljanju pregrevanja zemlje,« izpostavlja Senka Šifkovič Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC.

»Slovenija se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja in vsak prebivalec Slovenije povprečno kar za 5-krat presega količino emisij toplogrednih plinov, ki nam pripadajo za doseganje podnebnega ravnovesja. Letos je ključno leto za sprejemanje odločitev, ki bodo definirale našo podnebno prihodnost, in tega se zavedamo tudi prebivalci. Večina pričakuje ukrepanje Vlade RS,« dodaja Gaja Brecelj, direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

Podnebne spremembe so edina grožnja, ki ogroža prav vse dele slovenske družbe, vse naše dejavnosti in naše dolgoročno preživetje. S tem se strinjajo tudi v Čebelarski zvezi Slovenije. Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije pravi: »Čebele so prvi indikator okolja, dandanes pa so čebele ogrožene in brez čebelarja v naravi ni mogoče njihovo preživetje. Ni več časa za besede, skrajni čas je za dejanja, čas je, da ustavimo podnebne spremembe, čas je, da prisluhnemo naravi in čebelam!«

Poziv vladi je objavljen na spletni strani www.podnebnakriza.si. Odprt je za podporo tako s strani organizacij kot tudi posameznikov.

***

OPOMBE:

Celoten poziv je na voljo za objavo, dostopen je tukaj.
Celoten seznam podpornikov je objavljen na spletni strani www.podnebnakriza.si.
Izjave drugih podpornikov poziva so dostopne tukaj.

VEČ INFORMACIJ:

Barbara Kvac, Focus, društvo za sonaraven razvoj, barbara@focus.si, 040 722 149
Senka Vrbica Šifkovič, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, senka.sifkovic.vrbica@pic.si, 01 5211888
Gaja Brecelj, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, gaja@umanotera.org, 01 43 97 100

Vir: Focus

Translate »