V začetku decembra je ZRSZ objavil novi javni povabili za usposabljanje predvidoma 2.260 dolgotrajno brezposelnih, starejših in brez izobrazbe ter 1.070 brezposelnih mladih na delovnih mestih pri delodajalcih iz vse Slovenije. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa kandidate preizkusijo in jih usposobijo za konkretno delo.

V letu 2019 je za program Usposabljanje na delovnem mestu (UDM) namenjenih 4,37 milijona EUR, za Usposabljanje na delovnem mestu za mlade (UDM – mladi) pa 2,22  milijona EUR,  pri čemer 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa jih zagotavlja Republika Slovenija.

Brezposelnim iz ciljnih skupin javnega povabila bodo tako omogočili usposabljanje na delovnem mestu z namenom, da pridobijo nova konkretna znanja in izkušnje in si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti. Delodajalci jih bodo imeli priložnost spoznati in usposobiti za konkretno delo na delovnem mestu v svojem podjetju še pred sklenitvijo delovnega razmerja. Usposabljanje kandidatov lahko traja dva ali tri mesece.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Ponudbe za usposabljanje lahko oddajo elektronsko na portalu za delodajalce, od 7. 12. 2018 od 10. ure do razdelitve sredstev oziroma najkasneje do 31. 5. 2019 do 23.59 ure.

Več o pozivih na strani ZRSZ.

Translate »