Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj načrtuje spremembe Zakona o skladnem regionalnem razvoju z namenom krepitve obstoječih razvojnih regij. Cilj je doseči bolj enakomeren razvoj regij in zmanjšati razvojni zaostanek manj razvitih območij. S spremembami želijo zagotoviti pravno podlago za prenos več nalog na razvojne regije, ne le črpanje evropskih sredstev.

Državna sekretarka Andreja Katič je poudarila ponovno vključitev strategije regionalnega razvoja v izhodišča sprememb, s ciljem učinkovitega spremljanja in vrednotenja regionalne politike. Ministrstvo želi omogočiti regijam večjo samostojnost pri izbiri projektov ter bolj aktivno vključiti druge resorje v izvajanje regionalne politike.

Predvidena časovnica priprave sprememb zakona predvideva osnutek v januarju 2024, usklajevanje s predstavniki občin in drugimi deležniki ter predstavitev predloga vladi in Državnemu zboru pa pozno pomladi 2024.

Več na spletni strani Republike Slovenije

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

 

Translate »